Jak odinstalować klucz produktu pakietu Office

Aby otworzyć wiersz polecenia, przejdź do pola wyszukiwania menu Start  systemu Windows i wpisz: cmd.exe Gdy na liście pojawi się wiersz polecenia, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator. Konieczne jest, aby otworzyć cmd.exe jako administrator,  w przeciwnym razie niektóre polecenia nie będą działać poprawnie. System Windows może zapytać, czy chcesz zezwolić na wprowadzenie zmian na komputerze