Jak odinstalować klucz produktu pakietu Office

Aby otworzyć wiersz polecenia, przejdź do pola wyszukiwania menu Start  systemu Windows i wpisz: cmd.exe Gdy na liście pojawi się wiersz polecenia, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator. Konieczne jest, aby otworzyć cmd.exe jako administrator,  w przeciwnym razie niektóre polecenia nie będą działać poprawnie.
Windows start menu cmd
System Windows może zapytać, czy chcesz zezwolić na wprowadzenie zmian na komputerze – kliknij Tak i kontynuuj. Po otwarciu wiersza poleceń należy skorzystać z odpowiedniej komendy, aby przejść do folderu, w którym znajduje się oprogramowanie licencjonujące pakietu Office. To polecenie nie jest takie samo dla wszystkich wersji pakietu Office , więc wybierz kombinację architektury systemu Windows i pakietu Office z poniższej tabeli:
Pakiet Office 32-bit Windows + 32-bit Office 64-bit Windows + 64-bit Office 64-bit Windows + 32-bit Office
Office 2010 cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office14  cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14
Office 2013 cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office15  cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15
Office 2016 Office 2019 cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16  cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
Jeśli nie znasz architektury bitowej systemu Windows i pakietu Office, po prostu wypróbuj oba polecenia dla pakietu Office. PRZYKŁADKomputer z  64-bit Windows 10 + 32-bit Office 2016 Home and Business Niepoprawne polecenie: cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16 wynik: nieudana próba wykonania polecenia Poprawne polecenie:  cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16 wynik: poprawnie wykonane polecenie Teraz, gdy jesteś już w odpowiednim folderze, możesz kontynuować odinstalowywanie klucza produktu. Najpierw sprawdź aktualny stan licencji pakietu Office. Wpisz następujące polecenie: cscript ospp.vbs /dstatus
  • Jeżeli pakiet Office został aktywowany,  wynik będzie podobny do tego poniżej: Office licensed cmd Wiersz  ‘Last 5 characters of installed product key’ zawiera ostatnie 5 znaków aktualnie zainstalowanego klucza produktu. Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, w artykule tym zamiast oryginalnych znaków ze zdjęć ilustracyjnych wstawione zostały  niebieskie X .
  • Jeżeli pakiet Office został zainstalowany w okresie próbnym, oznacza to, że nie jest on jeszcze licencjonowany, a więc wynik będzie podobny jak w oknie poniżej:
Aby odinstalować klucz produktuz bieżącego komputera, wpisz następujące polecenie: cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX W miejsce XXXXX musisz wprowadzić 5 ostatnich znaków klucza produktu – zostały one wyświetlone po wykonaniu polecenia dotyczącego stanu licencji w poprzednim kroku (niebieskie X). Office unpkey uninstall product key cmd Po pomyślnym wykonaniu polecenia pakiet Office będzie w stanie nielicencjonowanym (dezaktywowanym), chyba że zostanie zainstalowany nowy klucz produktu. Teraz, jeżeli ponownie uruchomisz polecenie cscript ospp.vbs /dstatus, otrzymasz następujący wynik: Office no key installed cmd To już wszystko! Pakiet Office został zdezaktywowany. Możesz przenieść odinstalowany klucz na inny komputer lub zainstalować następny klucz produktu w ramach aktualnie posiadanego pakietu Office