Strona do poprawnego działania potrzebuje wykorzystywać pliki cookies. Kliknij "Zamknij" by zaakceptować je, i móc w pełni korzystać z funkcjonalności naszych sklepów.

zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.WORLD4PLAYERS.COM

Szanowni Użytkownicy, dbając o jakość świadczonych przez nasz Sklep Internetowy usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego WORLD4PLAYERS zwany dalej „Regulaminem”. W regulaminie określone zostały informację, które są niezbędne do dokonania rejestracji Konta Klienta, składania Zamówień w Sklepie Internetowym jak również zasady dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.

Zespół WORLD4PLAYERS

§1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W niniejszym Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy używać w następujący sposób:

1) Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2) Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. biuro@world4players.com

3) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

4) Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat prowadzonych w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.

5) Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację związaną z aktywnością Klienta.

6) Produkt - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą np. część do laptopa, laptop lub treść cyfrowa.

7) Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem domenowym www.world4players.com , w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

8) Sprzedawca – world4players Konrad Ołdak, ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 paw. 6, 01-595 Warszawa, NIP: 9512470305, REGON: 381436601 biuro@world4players.com

9) Umowa Sprzedaży – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

10) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego WORLD4PLAYERS jest sprzedaż droga elektroniczną między innymi treści cyfrowych, laptopów, części do laptopów oraz wirtualnych przedmiotów. Również realizujemy usługi informatyczne świadczone drogą elektroniczną polegającą na:

Tworzeniu w imieniu kupującego konta premium we wskazanym przez niego serwisie wraz z aktywacją okresu próbnego.

Sklep nie pobiera żadnych opłat za dostęp i korzystanie z serwisów. Tworzone konta są kontami z aktywowanym okresem próbnym. Używając konta akceptujesz regulamin i politykę prywatności serwisu którego dotyczy konto.

Znaki towarowe, nazwy, zdjęcia są własnością odpowiednich firm i zostały użyte je dynie w celach informacyjnych – zgodnie z prawem cytatu.

W przypadku zakupu usługi stworzenia konta ze stworzonego konta można korzystać jedynie na PC/Laptop. W przypadku użytkowania konta na TV/Smartfon/Konsola reklamacje nie będą uwzględniane.

Po upływie okresu próbnego w każdym z kont możesz przedłużyć swoją subskrypcje aktualizując metodę płatności.

Tworzeniu/udostępnieniu czasowego, konta; programu; usługi w imieniu klienta

2) Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

4) Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich, euro lub dolarach w zależności od wybranej opcji.

5) Kliknięcie przez Klienta przycisku ZAMAWIAM jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży.

6) W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

§3 REJESTRACJA KONTA KLIENTA

1) Składanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe zarówno po wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak również bez spełnienia obowiązku Rejestracji. Rejestracja Konta Klienta jak również jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne.

2) Rejestracji Konta Klienta dokonać można z poziomu strony głównej Sklepu Internetowego klikając w pierwszej kolejności w ikonę MOJEGO KONTA. Kliknięcie w tę ikonę spowoduje przeniesienie klienta do formularza rejestracji.

3) W ramach tego formularza Klient zostanie poproszony o wprowadzenie swojego adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz złożenie oświadczeń woli poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.

4) Sprzedawca w celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne o złożenie oświadczenia w sprawie innych wskazanych kwestiach.

5) Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk ZAŁÓŻ KONTO. Kliknięcie w przycisk spowoduje wysłanie do Klienta, na adres e-mail podany w toku rejestracji, linku aktywacyjnego, potwierdzającego poprawność adresu e-mail.

6) Z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany wraz z wiadomością e-mail, Klient zawiera ze Sprzedawcą drogą elektroniczną umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1) Pragniemy zagwarantować każdemu Klientowi maksymalną wygodę dlatego funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwia dokonywanie zakupów bez dokonywania rejestracji jako Gość jak również po dokonaniu rejestracji.

2) Podstawą dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym jest składanie Zamówień. Przed złożeniem zamówienia należy wybrać Produkt lub Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, wybrać ilość Produktu oraz ich specyfikację na karcie Produktu jeżeli takowa jest dostępna a następnie kliknąć w przycisk DO KOSZYKA.

3) W wyniku kliknięcia w przycisk DO KOSZYKA wybrany Produkt zostanie przeniesiony do Koszyka, który jest specjalnie przygotowaną dla Klienta przestrzenią Sklepu Internetowego, pozwalającą przy pomocy interaktywnego formularza na sprawdzenie nazwy zamawianych produktów, ich ilości, jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów, a także przejście do formularza Zamówienia przez kliknięcie w przycisk ZAMAWIAM.

4) W celu zawarcia umowy we wskazanych w formularzu zamówienia miejscach należy wprowadzić dane osobowe klienta, uzupełnić informację na temat płatności, formy dostawy jak również złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie wskazanych opcji.

5) Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji i złożeniu stosownych oświadczeń następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ZAMAWIAM.

6) Kliknięcie przez Klienta przycisku ZAMAWIAM jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży.

§5 SPOSÓB DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1) Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

   a. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;

   b. Przy pomocy systemu HotPay;

   c. paynow

Kart płatniczych:

   a. Visa

   b. Visa Electron

   c. MasterCard

   d. MasterCard Electron

   e. Maestro

2) Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy:

   a. przesyłki elektronicznej (wiadomości e-mail w przypadku treści cyfrowych/ przedmiotów wirtualnych zakupionych w ramach Sklepu Internetowego);

   b. poczty Polskiej,

   c. pośrednika usług brokerskich Furgonetka;

   d. odbioru osobistego;

3) Koszt przesyłki zakupionego Produktu uzależniony jest od wagi przesyłki, metody wysyłki i miejsca docelowego dostawy. Klient ma możliwość zapoznania się z dokładnymi kosztami wysyłki w formularzu Zamówienia. W przypadku wysyłki przesyłki elektronicznej Sprzedawca nie pobiera opłaty za wysyłkę.

4) Przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 2 do 3 dni roboczych z wyjątkiem dostawy Produktów, które na karcie Produktu w Sklepie Internetowym mają informację o wydłużonym czasie wykonania i realizacji zamówienia.

5) Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół

szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu.

§6 ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

1) Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2) Każdy Klient ma ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z prawa rękojmi. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3) Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Sprzedawcy Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.

4) Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.

5) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.

6) Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.

2) Warto pamiętać, że Konsument zgodnie z art. 38 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3) Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

5) Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .

6) Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

7) Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

§8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1) Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2) Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4) Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2) Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

   a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

   b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

3) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4) Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.

5) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 września 2018 roku do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

WORLD4PLAYERS.COM

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

WORLD4PLAYERS.COM

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest world4players Konrad Ołdak, ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 paw. 6, 01-595 Warszawa, NIP: 9512470305, biuro@world4players.com

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przesyłam informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.

3. Dane osobowe są przetwarzane w zależności od tego, na co się zdecydujesz, w celu którym może być:

   a. świadczenie usług oferowanych w Sklepie Internetowym;

   b. realizacja Twoich zamówień;

   c. marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter;

   d. przesyłanie newslettera;

4. Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:

   a. umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   b. ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

   c. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

   d. umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   e. Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   f. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

6. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

8. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

   A. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

   B. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

9. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

   A. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

   B. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

   C. zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

10. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

   • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

   • adres IP;

   • wersję oprogramowania przeglądarki;

   • system operacyjny komputera;

   • logi systemowe;

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:

   • imię i nazwisko lub nazwa firmy;

   • adres;

   • adres poczty elektronicznej;

   • numer telefonu kontaktowego

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   b. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

   c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

   a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

   b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

13. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: reklamacje@world4players.com

§5 Formuła zakupowa Twisto

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Formularz reklamacji produktu

Formularz o odstąpieniu od umowy

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zamiast tego zaloguj się Lub Zresetuj hasło